browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Over Mij

Mijn naam is Leroy van Loorbeek. Ik ben van kind af aan al met het Paranormale in aanraking. Ik ben dus ook met “de helm op” geboren. Bepaalde dingen zag en voelde ik meer dan andere mensen. Het was af en toe moeilijk, maar ik heb me er goed in mogen ontwikkelen. Door bepaalde mensen heb ik ook een helpende hand en begeleiding gekregen.

Op dit moment ben ik uitgegroeid tot Spiritueel Helper/Medium. Dat is de naam die alles omvat. Ik mag mij Heldervoelend, Helderziend, Helderhorend, Helderruikend en Helderproevend noemen. Op dit moment houd ik me bezig met: contact met overledenen, psychometrie, foto-lezing, kaartleggen en meditatie.

Graag tot ziens.